euro-palety.sk - výkup, oprava, predaj

VÝKUP I OPRAVA I PREDAJ

EURO Palety

Kvalitná paleta je základ bezpečného prevozu vašich produktov.
0 +
predaných paliet
0 +
opravených paliet
0 +
vykúpených paliet
0 +
vyrobených paliet na mieru paliet

Špecialisti na palety

Palety sú neoddeliteľným logistickým nástrojom pri manipulácii a preprave tovaru. Slúžia na zjednodušenie manipulácie tovaru a jeho špedície na miesto určenia. Sú použiteľné pri akejkoľvek preprave tovaru.

Použiteľnosť paliet je však obmedzená. Bežnou manipuláciou dochádza k poškodeniu a postupnému znehodnoteniu paliet. Ich použiteľnosť však môžeme predlžovať ich opravou a výmenou poškodených častí. Táto oprava a následné zaradenie do obehu významne šetrí životné prostredie a v neposlednom rade vaše peniaze

Určite nechcete zažívať situácie keď sa Vaše výrobky alebo tovar znehodnotia tým že boli uložené na nevhodnej, rozbitej palete. Sme tu pre Vás aby sme podobním situáciám zabránili a predchádzali im.

EURO Palety - Peter Chovanec

Palety na mieru

Najpoužívanejším materiálom na výrobu paliet je práve drevo. Výrobcovia EURO paliet musia byť členovia združenia EPAL ( European Pallet Association ), ktoré garantuje dodžanie všetkých detailov, kvality dreva či špecifikáciu použitých klincov. Na takejto palete sa nedovoľuje akákoľvek hniloba , kôra, aktívne napadnutie hmyzom. Nesmie byť ani v najmenšom mechanicky poškodená.
U nás nakúpené palety Vám privezieme priamo tam kde sú potrebné.
euro-palety.sk - výkup, oprava, predaj

Spoločnosť Peter Chovanec IČO: 33488631 je držiteľom certifikátu IPPC. Certifikát udeľuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav v Bratislave. Toto lyfosanitárne tepelné spracovanie drevených obalov a paliet spočíva spôsobom tepelného ohriatia jadra dreva v komore sušiarne pri teplote najmenej 56°C po dobu najmenej 30 minút.

Skratka UIC sa prekladá ako Medzinárodná železničná únia alebo Medzinárodná únia železníc. Skratka UIC je najväčšia medzinárodná železničná organizácia s členmi na všetkých kontinentoch.

Výkup paliet

Máte nepotrebné alebo zničené drevené palety ?
Vykupujeme akékoľvek druhy poškodených aj nepoškodených paliet. Europalety svetlé, tmavé, palety typizované 120 cm x 80 cm, 120 cm x 100 cm, aj palety atypických rozmerov.

Palety vykupujeme priamo v našej firme alebo po vzájomnej dohode vycestujeme aj k vám. Sme flexibilní. Kontaktujte nás aj v prípade, ak vlastníte nadbytočné palety, ktoré už nevyužijete a zbytočne vám zaberajú miesto v sklade.

Palety vykúpime priamo u vás.
Pri obhliadke poškodených paliet vieme presne určiť, ktoré sú ešte vhodné na opravu alebo už len na použitie pri oprave iných paliet. Platíme v hotovosti.

Oprava paliet

Potrebujete opraviť zničené drevené palety ?
Vykonávame opravy akýchkoľvek typov paliet. Neváhajte a kontakujte nás, všetko potrebné Vám vysvetlime.

Opravy vykonávame v čo najkratšom časovom termíne. Po vzájomnej dohode vám opravené palety aj privezieme, čím ušetríme váš čas.  Cena opravy záleží od množstva paliet a rozsahu ich poškodenia. Ponúkame vám kompletný paletový servis.

Oprava paliet prebieha nasledovne:
Pri obhliadke poškodených paliet vieme presne určiť, ktoré sú ešte vhodné na opravu alebo už len na použitie pri oprave iných paliet. Následne určíme rozsah poškodenia a stanovíme cenu.

Predaj paliet

EUROPALETA
Naše nové palety sú čisté a spĺňajú prísne normy. Všetky hranoly sú ostrúhané a vyrobené z jedného kusu dreva. Palety sú označené ochrannou známkou EUR na pravej strane. 

ATYPICKÉ PALETY
Zabezpečujeme aj výrobu atypických paliet – jednorázových paliet, podľa konkrétnych požiadaviek klienta. Naša firma dokáže garantovať kvalitu a flexibilitu dodávok. Pokiaľ hľadáte vhodnú paletu pre Váš tovar, sme schopní Vám navrhnúť paletu podľa Vašich požiadaviek, ktorá bude svojimi rozmermi, kvalitou aj vlastnosťami odpovedať Vašim predstavám.

EURO Palety - Peter Chovanec

Predaj peletiek

Pelety alebo aj peletky sú výsledným produktom výrobného procesu lisovania. Sú charakteristické tvarom ako malé granule valcového tvaru. Peletky sa vyrábajú z rôznych materiálov, pričom dominantou je efektívnejšie využívanie drevného odpadu z drevárskej (stolárskej) výroby, využívanie rastlinných surovín alebo iných organických materiálov. Peletky sa lisujú v strojoch, ktoré sa nazývajú granulátory alebo aj peletovacie stroje. Využívajú sa ako palivá (biomasa), krmivá, prípadne ako podstielka pre zvieratá. Pelety nesú označenie Eco energy nakoľko vykazujú lepšie výsledky vzhľadom k šetrnosti a dopadu na životné prostredie oproti iným palivám. Tento aspekt veľmi ovplyvňuje fakt, že peletky sa vyrábajú ako zhodnotenie odpadov s iných častí industriálnych odvetví. Pelety sú palivom s drevnatým alebo rastlinným pôvodom vstupných materiálov.

EURO Palety - Peter Chovanec

Výroba krovov na mieru

Krovy sú drevené nosné konštrukcie šikmých striech, ktoré tvoria väzbu strechy, sú jej konštrukčnou časťou. Krovy prenášajú zaťaženie jedného alebo viacerých strešných plášťov (ako aj zaťaženie vodou, snehom, vetrom a pod.) do ostatných nosných častí objektu. Strešná krytina sa na krov kladie latovaním alebo debnením a je podoprená krokvami vzdialenými od seba cca 90-110 cm. Krokvy sa kladú buď kolmo na odkvap, alebo rovnobežne s ním.