• Výkup, oprava, predaj PALIET

    Naša spoločnosť Vám ponúka široký sortiment služieb a kompletný servis na palety. Zabezpečujeme servis a poradenstvo pre jednotlivé spoločnosti pri voľbe, dodania a použitia vhodného obalového materiálu.

Kvalitná paleta je základ bezpečného prevozu vašich produktov.

Palety sú neoddeliteľným logistickým nástrojom pri manipulácii a preprave tovaru. Slúžia na zjednodušenie manipulácie tovaru a jeho špedície na miesto určenia. Sú použiteľné pri akejkoľvek preprave tovaru.

Použiteľnosť paliet je však obmedzená. Bežnou manipuláciou dochádza k poškodeniu a postupnému znehodnoteniu paliet. Ich použiteľnosť však môžeme predlžovať ich opravou a výmenou poškodených častí. Táto oprava a následné zaradenie do obehu významne šetrí životné prostredie a v neposlednom rade vaše peniaze.

Určite nechcete zažívať situácie keď sa Vaše výrobky alebo tovar znehodnotia tým že boli uložené na nevhodnej, rozbitej palete. Sme tu pre Vás aby sme podobním situáciám zabránili a predchádzali im.